top of page

De Poldervroedvrouwen

Wij zijn een team van 5 vroedvrouwen die samenwerken om de zorg maximaal te kunnen garanderen. Vanuit onze persoonlijke expertise vullen we elkaar goed aan en kunnen we ons aanbod nog ruimer maken.

Onze expertise

 Onze  specialisaties:

Vroedvrouw

Verpleegkundige

Diabetes-educator

Sociaal werker

Ziekenhuisvroedvrouw

Lactatiekundige

Perinataal coach

Hormoontherapeut

Yoga-docent

Prematuriteitconsulent

Kindervroedingsadviseur

Referentie wondzorg verpleegkundige

Projectleider moeder-kind in Gambia

poldervroedvrouwen

Samenwerking

Als Poldervroedvrouwen maken we werk van een kwalitatief multidisciplinair netwerk, waarbij we warm kunnen verwijzen naar onze collega's met een andere specialisatie zoals gynaecologen, kinderartsen, huisartsen, Kind & Gezin, kinesisten, osteopaten, psychologen, voetreflexologen, enz...

samenwerken poldervroedvrouwen
bottom of page