top of page

Als het moeilijk loopt

Als Poldervroedvrouwen hechten we veel belang aan het psychosociaal welbevinden van alle leden van het jonge gezin. De komst van een baby brengt veel veranderingen met zich mee. Al tijdens de zwangerschap worden je zintuigen op scherp gezet. Deze verhoogde sensitiviteit zorgt ervoor dat je sneller  signalen van je baby kan opvangen, maar ook dat je sneller kan reageren op een mogelijk 'gevaar'. Een mogelijk nadeel hiervan is dat je sneller overprikkeld kan geraken. Situaties die we normaal de baas zijn, kunnen je hierdoor overvallen. Daarnaast verandert er ook veel voor jezelf en je omgeving, partners worden  ouders, ouders worden grootouders, prioriteiten veranderen. Je gaat op zoek naar een nieuw evenwicht... Deze zoektocht verloopt niet altijd even gemakkelijk.

 

1 op 5 vrouwen wordt in deze periode geconfronteerd met psychische moeilijkheden. Tijdens een huisbezoek bieden we graag een luisterend oor aan. ​Helaas is onze tijd hier wel beperkt. Wanneer we merken dat dit niet meer voldoende is, kan er extra tijd worden vrijgemaakt door een afspraak  'Als het moeizaam loopt'.

De komst van een kindje is voor de meeste moeders een blije gebeurtenis, maar als je jezelf herkent in één van onderstaande, is het zeker de moeite waard om hier over te praten: 

  • Twijfels over de ontwikkeling van je kindje, je moedergevoel, slapen, …

  • Je voelt je wat verloren,  je hebt weinig zelfvertrouwen en je ervaart soms paniek of angsten.​

  • Er zijn onverwachte gebeurtenissen geweest tijdens de zwangerschap en/of bevalling die je nog steeds bezig houden. 

  • Je beleeft weinig plezier  aan je kindje of je vindt het moeilijk om een evenwicht te vinden in je moederschap, relatie(s) en eigen tijd.

  • Je loopt rond met vragen rondom intimiteit en seksualiteit.

  • ...

 

postpartumcoach
Vroedvrouw Anke
Vroedvrouw Zoe

Contact

Anke & Zoé

Voor een consultatie "Als het moeilijk loopt" kan je terecht bij Vroedvrouwen Anke en Zoé. 

Deze zorg kan live of online doorgaan.

Kostprijs: €60 (eigen bijdrage)

bottom of page